Cạc mạng Dlink 520TX

Card mạng Dlink 520TX

Tóm tắt:

– Cổng giao tiếp: PCI
– Tốc độ LAN: 10/100Mbps