DGE-528T

Card mạng Dlink DGE-528T

Tóm tắt:

– Cổng giao tiếp: PCI
– Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps