Cạc mạng TP-Link TG-3269

Card mạng TP-Link TG-3269

Tóm tắt:

– Cổng giao tiếp: PCI
– Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps