Cạc mạng TP-Link TG-3468

Card mạng TP-Link TG-3468

Tóm tắt:

– Cổng giao tiếp: PCI Express
– Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps