SB-E3

Card âm thanh Creative SB E3

Tóm tắt:

Card âm thanh di động Stereo (Amp, DAC, Receiver), Bluetooth, NFC, Pin 850mAh, Hoạt động 8h (Bluetooth) hoặc 17h (Analog), Crystal Voice, Scout Mode. Bảo hành 12 tháng