download (15)
download (16)
download (15)
download (16)

MÁ fax panasonic 701

Tóm tắt:

Fax giấy thường.Dùng mực film: KX-FA 57 dài 70m
– 64 mức xám

Điều chỉnh độ sáng tối khi Fax và copy.
– Chức năng Tel/ Fax tự động.
– Fax liên tục 10 bản.

2.210.000